ساخت تیر و ورق باکس

 

 

قلعالت فلزی و برش و پرداخت دارای محل مهم و تخصصی فنی می باشد از این رو میتوانیم به موارد نقشه و اجرا و برش و تراش اشاره کرد در همین راستا می توانیم از ساخت قطعات فلزی نام برد که دارای موارد بسیار خاص و تخصصی می باشد و شرکت سارنج سوله با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و بیش از دویست پروژه تکمیل شده دارای رزمه بسیار قوی در زمینه ساخت قطعات فلزی و دارای رزمه بسیار قوی در ساخت قطعات فلزی در اصفهان می باشد و در همین راستا می توانیم از موارد ساخت تیر و ورق باکس اشاره کرد.

ساخت تیر و ورق باکس در اصفهان تخصص متخصصین حرفه ای ما با بیش از یک صد پروژه می باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید